Cusco

คุสโค (Cusco)

ชาวอินคามีความสามารถโดยแต่กำเนิด ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประจักษ์ต่อชาวโลก เป็นดินแดนส่วนกลางอันยิ่งใหญ่ที่ยากแก่การถูกโจมตี มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ทำให้อินคารุ่งโรจน์มาถึงสองศตวรรษ และคุสโค (Cusco) เป็นเมืองที่มีอำนาจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร ศาสนา และจุดศูนย์กลางการทางทหาร ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาเหนือระดับน้ำทะเล 3400 เมตร เนื่องจากความสูงของที่ตั้ง บางท่านอาจมีอาการโรคแพ้ความสูง ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำใน What you should know นะคะ…. ตามลายลักษณ์อักษรในศตวรรษที่ 16 ของ Garcilaso de la Vega บุตรชายของเจ้าหญิงอินคาและนักผจญภัยผู้พิชิตชาวสเปนได้กล่าวไว้ว่า จักรพรรดิอินคาที่ 13 มีอำนาจปกครองบริเวณหุบเขาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ถึง 15 ในระหว่างนั้นได้สร้างอาณาจักรอินคา Pachacutec ซึ่งเป็นอินคาที่ 9 และปลูกฝังชาวอินคาให้มีจินตนาการ การสร้างค่านิยมเมืองคุสโคให้มีรูปร่างคล้ายคลึงสิงโตภูเขาศักดิ์สิทธิ์ จนอินคาได้รับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจากบุกรุกของสเปนโดยมี Francisco Pizarro เป็นผู้นำ เข้ามาตั้งรกรากในปี...