Devon

The Plume of Feathers

       ชื่อร้าน: เดอะ พลูม ออฟ เฟธเธอะ (The Plume of Feathers) เมืองเดวอน (Devon) เป็นโรงแรมเล็กๆ และผับชื่อดังอยู่ในหมู่บ้านมัวร์แลนด์ (Moorland) และเป็นโรงแรมตึกเก่าที่สุดในเมืองปริ๊นซ์ทาวน์ (Princetown) ซึ่งปริ๊นซ์ทาวน์เป็นเมืองที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดาร์ทมัวร์ (Dartmoor) มีลักษณะเป็นเนิน และทุ่งหญ้าซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆ หินก้อนเล็กใหญ่ และสัตว์นานาชนิด เช่น ม้าโพนี่ แกะหน้าดำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากแกะทั่วไป ฝูงวัวที่เดินเพ่นพ่านไปทั่ว นอกจากนี้ในชานเมืองปริ๊นซ์ทาวน์ ยังมีคุกที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลกคือ “คุกดาร์ทมัวร์”(Dartmoor Prison) ที่เคยเป็นบ้านเก็บเชลยศึกชาวอเมริกันและชาวฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่ 19   เจ้าของ The Plume of Feathers ชื่อ Pat และ Keith เป็นครอบครัวเล็กๆ ที่ให้บริการในเรื่องของ Bed and...