Italy

แคว้นเวเนโต (Veneto) เมืองหลวงคือเมืองเวนิส (Venice)

แคว้นเวเนโต (Veneto) มีเมืองหลวงคือเมืองเวนิส (Venice) ครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินของสาธารณรัฐเวนิส ในปัจจุบันแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย เวเนโตเป็นแคว้นที่ใหญ่อันดับ 8 ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับแคว้นปกครองตนเองฟรีอูลี-เวเนเซียจูเลีย (Friuli-Venezia Giulia) ทางทิศตะวันออก ติดกับแคว้นเอมีเลีย-โรมานยา (Emilia-Romagna) ทางทิศใต้ ติดกับแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardia) ทางทิศตะวันตก ติดกับแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ (Trentino-Alto Adige) และประเทศออสเตรีย (Austria) ทางทิศเหนือ   เมืองเวนิส (Venice)เป็นหนึ่งในจำนวนน้อยเมืองของโลกที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใคร จนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City...

แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardia),Hotel Villa D’Este

แคว้นลอมบาร์เดีย แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardia)หรือในภาษาอังกฤษลอมบาร์ดี (Lombardy) เป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นแคว้นที่ทอดยาวมาจากเทือกเขาแอลป์ อยู่บนเขตแดนที่ติดกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยาวมาถึงทะเลสาบโคโม มีเมืองหลวงคือ เมืองมิลาน (Milan) ประชากร 1 ใน 6 ของประเทศอิตาลีอาศัยอยู่ในแคว้นนี้ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 1 ใน 5 ของอิตาลีที่ผลิตขึ้นในแคว้นนี้เช่นกัน ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาราชการ มีภาษาท้องถิ่นอันเก่าแก่ต่างๆ  เช่น ภาษาลอมบาร์ดตะวันออกและลอมบาร์ดตะวันตก และมีบางท้องถิ่นที่พูดภาษาอีมิเลียน ซึ่งใช้กันในจังหวัดมานตัว (Mantua) พาเวีย (Pavia) และครีโมนา (Cremona) จุดหมายปลายทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยม ประกอบด้วยเมืองทางประวัติศาสตร์ เช่น มิลาน มานตัว พาเวีย ครีโมนา และเบอร์กาโม (Bergamo) และมีทะเลสาบโคโม (Lake Como) ทะเลสาบแมกกิโอเร (Lake Maggiore)...

แคว้นอุมเบรีย (Umbria)

แคว้นอุมเบรีย แคว้นอุมเบรีย (Umbria) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศ มีเมืองเปรูเจีย (Perugia) เป็นเมืองหลวง อุมเบรียมีแคว้นทอสคานาอยู่ทางตะวันตก พึ้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินและภูเขาโดยมีเทือกเขาแอพเพนนิโน่ (Appennino) อยู่ทางตะวันออก ซึ่งมีมอนเตเวโทเร (Monte Vettore) อยู่ระหว่างเขตแดนของแคว้นและลุ่มแม่น้ำไทเบอร์ เป็นยอดที่สูงที่สุด ชาวอุมเบรียเข้ามาอยู่อาศัยในแคว้นอุมเบรีย ก่อนคริสต์ศักราช ศตวรรษที่ 8 ซึ่งเป็นชนชาติชาวไร่ ชาวนา แต่ต่อมาได้ตกเป็นเมืองขึ้นชาวอิทรูเรียโบราณและโรมัน และในยุคกลางชาวลอมบาร์ดได้สร้างอาณาเขตดยุคใจกลางเมืองสโบเลโต (Spoleto) จนกระทั่งศตวรรษที่ 13 บริเวณเขตส่วนใหญ่ได้กระจัดกระจายเป็นนครรัฐอิสระ และในที่สุดรวมเข้ามาเป็นเขตปกครองขององคสันตะปาปา คงอยู่เรื่อยมาจนปี ค.ศ. 1860 ที่ชาวอิตาเลียนมารวมตัวกัน อัสซิซิ(Assisi) เป็นเมืองสมัยกลางที่มีเสน่ห์และงามเลิศอีกแห่งหนึ่ง โอบล้อมไปด้วยต้นเจอเรเนียมที่มีดอกสีชมพูหรือม่วงขนาบข้างถนน และน้ำพุบนลานสาธารณะ Piazza del Commune เป็นลานที่โปร่งสวยงามจากสถาปัตยกรรมเสาโรมันของ Tempio de Minerva ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของทายาท...

แคว้นทอสคานา (Tuscany)

แคว้นทอสคานา แคว้นทอสคานา(Toscana)หรือทัสคานีในภาษาอังกฤษ (Tuscany) มีฟีเรนเซ(Firenze) หรือ ฟลอเรนซ์ (Florence) เป็นเมืองหลวง แคว้นทอสคานานี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 22,990 ตารางกิโลเมตร และมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่กำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือ ยุคเรอเนสซองซ์ (Renaissance) นั่นเองมีสถาปัตยกรรมศาสนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานผลิตเสื้อผ้า เสื้อนุ่งห่ม เครื่องหนัง จำนวนมากซึ่งแคว้นแห่งนี้เองที่เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซาอันโด่งดัง นอกจากนี้ แคว้นทอสคานาก็ยังขึ้นชื่อว่ามีภาพทิวทัศน์ที่งดงามมาก ห้อมล้อมไปด้วยต้นไซปรัสตั้งตระหง่านสูงบนเนินเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของแคว้นนี้ ยังมีศาสตร์การทำอาหารและไวน์รสชาติดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะ  ส่วนภาษาอิตาเลียนที่พูดกันในแคว้นทอสคานา ได้เป็นที่ยอมรับว่าสำเนียงส่อภาษาการพูดแบบชาวอิตาลีโดยแท้จริงอีกด้วย ในแคว้นทอสคานา มีเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ 6 แห่งที่ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกได้แก่ นครประวัติศาสตร์ฟีเรนเซ (Firenze/Florence) จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซาในเมืองปิซา (Pisa) นครประวัติศาสตร์ซานจิมิยาโน (San Gimignano) นครประวัติศาสตร์เซียนนา (Siena) นครประวัติศาสตร์เพียนซา (Pienza) และวาลดอร์เซีย (Val d’Orcia) ทอสคานาเป็นแคว้นที่มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ในเมืองเล็กใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันของธรรมชาติ ความขลังของโบราณสถาน หรือการเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง...

Giro della Toscana

นักปั่นจักรยานไทยบุกดินแดนอิตาลี (Giro della Toscana)

ครั้งแรกกับการปั่นจักรยานของนักปั่นชาวไทยในแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี ที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสบนถนนเส้นทางปั่น วัฒนธรรม และธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งแคว้นทัสคานีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักปั่นจักรยานจากหลายทวีปต่างนิยมมากันมาก และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “Beautiful & Challenging” ด้วยเหตุนี้เอง นักปั่นคนไทยอย่างเราจากทวีปเอเชียต้องไปพิสูจน์หาความจริงว่า มันเป็นอย่างที่เค้าว่ากันหรือเปล่า และได้ความมาว่า… ทัสคานี หรือ ทอสคานาในภาษาอิตาเลียน มีภูมิประเทศที่งดงาม ลักษณะเป็นหุบเขา พื้นที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียวจากความสมบูรณ์ของต้นไม้ เกษตรกรรมต่าง ๆ และไร่ไวน์ โดยมีต้นไซปรัสตั้งตระหง่านสูงตามเนินเขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น นอกจากนี้ศาสตร์การทำอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแคว้นนี้ เช่น การทำเส้นพาสต้า Pici การทำชีส Percorino เห็ดทรัฟเฟิลชื่อดังราคาแพง ไวน์บรูเนลโล เนื้อวัว Chianina ล้วนแล้วแต่จากแคว้นนี้ทั้งนั้น ส่วนภาษาอิตาเลียนที่พูดกันในแคว้นทอสคานา ยังเป็นที่ยอมรับว่าสำเนียงส่อภาษาการพูด แบบชาวอิตาลีอย่างแท้จริงอีกด้วย ฟังแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้ว ยั่วกิเลสสุด ๆ แต่ก็คงไม่เท่ากับการไปสัมผัสด้วยตนเองหรอกค่ะ เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย...

นักปั่นไทย บุกถึงอิตาลี

ฟลอเรนซ์ (Florence)

SOCIALITE DOG… Chapter One “A walk in the world’s greatest artistic capital” ก่อนอื่นขอเท้าความซักนิด… ผมชื่อ “อุด้ง” ครับ ผมมีนายชื่อ “เขม” ผู้ที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจและมักจะเอาผมไปด้วยเท่าที่จะทำได้ เพราะนายผมติดผมมากครับ อิ อิ อิ ผมก็เลยได้อานิสงส์ติดสอยห้อยตามไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในหลาย ๆ สถานที่ แม้กระทั้งการเดินทางไปทวีปยุโรปก็ไปมาแล้วครับ ผมมีหนังสือเดินทาง (Pet Passport) สำหรับมะหมาอย่างผม ที่สามารถเดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก็นได้อย่างสะดวกสบาย ก็วีซ่าเชงเก็นอะครับ เป็นครั้งแรกที่นายเขมพาผมเหินฟ้าไปด้วยกันบนเครื่องบินเยียบประเทศที่เธอโปรดปราน อิตาลีครับ ซึ่งเป็นประเทศที่มียุคตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดอันดับ 2 รองมาจากประเทศกรีซในทวีปยุโรป และยังเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต้องการที่จะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน อาหาร ธรรมชาติ แฟชั่น ศิลปะ...

วิลล่า เดสเต (Villa D’Este)

พอพูดถึงสถานที่พักตากอากาศที่น่าชื่นชมแล้วละก้อ เขมก็คงอดพูดถึงที่นี่ไม่ได้ นั่นคือ วิลล่า เดสเต (Villa D’Este) เป็นโรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เด่น เลิศ และเป็นสถานที่ที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1568 โรงแรมนี้แรกเริ่มเป็นบ้านพักตากอากาศของ Cardinal Tolomeo Gallio ซึ่งครอบครัว Gallio ได้ครอบครองเป็นเจ้าของที่นี่ถึงสองศตวรรษ หลังจากนั้นหลายปีต่อมา ชนชั้นสูงชาวยุโรปเข้ามาอยู่อาศัยในวิลล่าหลังนี้ จนถึงปีค.ศ. 1815 ผืนที่ดินได้ตกไปเป็นของ Caroline of Brunswick, Princess of Wales และชายาของกษัตริย์จอร์จที่ 4 ของประเทศอังกฤษ ในที่สุดหลังจากการขายที่ดินครั้งแล้วครั้งเล่า ในปีค.ศ. 1873 มีบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งโดยคนสังคมชั้นสูงชาวมิลาน ที่มือของเขาเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จทางด้านธุรกิจส่วนตัว มาซื้อและเปลี่ยนแปลงวิลล่าหลังใหญ่เป็นโรงแรมหรูหรามากที่สุดในทะเลสาบโคโม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยและสะดวกสบายแบบมีรสนิยม แต่ความเก่าแก่ของลักษณะภายนอกไม่บุบสลาย ซึ่งการปรับปรุงนั้นไม่มีผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมโบราณของผู้ดีสูงศักดิ์ที่สงวนไว้เลยซักนิด แต่กลับเป็นว่า การผสมผสานทำให้ยิ่งดูสวยงามมากขึ้นอีกค่ะ อีกทั้งภาพสีน้ำมันที่อยู่ตามกำแพงในโรงแรม ทั้งหมดเป็นภาพของจริงที่ถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัย...

ลอนดรา พาเลซ (Londra Palace)

ในประวัติศาสตร์ St. Mark เป็นจุดนัดพบที่ยอดนิยมสำหรับศิลปินต่างๆ นักเดินทาง และนักท่องเที่ยว ที่พึงพอใจกับความดั้งเดิม ไม่ผูกพันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป รวมถึงโรงแรมลอนดรา พาเลซ (Londra Palace) ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 140 ปี โรงแรมนี้เกิดจากเดิมสองโรงแรมรวมกัน Hotel Angleterre & Pension และ Beau Rivage หลังจากนั้นมีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ ออกแบบโดยสถาปนิกกิตติศัพท์ Rocco Magnoli ของแบรนด์ดัง Versace โรงแรมนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวนิส บน Riva degli Schiavoni ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้จุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เช่น St. Mark Square, Doge’s Palace, Correr Museum และ Palazzo Venier dei...