Paro

Amankora Paro

ครั้งหนึ่งในชีวิต……ภูฐานเมืองแห่งสวรรค์ ประเทศที่เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ที่อยู่บนภูเขา  การเพาะปลูกที่เป็นหย่อมๆ และการอนุรักษ์ธรรมชาติของป่าที่แทบจะหาดูได้ยากแล้วในโลกปัจจุบัน แต่ความสมบูรณ์ที่เป็นจริงของป่าไม้ที่น่าเหลือเชื่อก็ยังมีอยู่ อย่างประเทศภูฐานที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 180 ถึง 7,550 เมตร ขนาดของประเทศภูฐานเทียบเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประชากรทั้งสิ้น 699,000 คน ภูฐานเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะเข้าไปเยี่ยมชม  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภูฐานเป็นประเทศที่ไม่ยากที่จะเข้าไปสัมผัส   ด้วยจังหวะเวลาและความโชคดีของพวกเรานั้นทำให้ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่ได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรมของเขาอย่างแท้จริง ที่บอกว่าเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวเอเชียก็เพราะว่าภูฐานยังเป็นประเทศที่ไม่เป็นที่รู้จักมากในเอเชีย ส่วนมากนักท่องเที่ยวในภูฐานจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจากทวีปยุโรป ภูฐานเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความลึกลับ นิยายโบราณ ตำนาน และศาสนา ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าในปัจจุบันหรือประเทศรอบข้างอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศอินเดียได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภูฐานก็ยังเป็นประเทศที่มีแต่อารยธรรม บรรยากาศที่บริสุทธิ์ และความเป็นมิตรของชาวภูฐาน   การเดินทางของพวกเราครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน ซึ่งได้ทำการวางแผนล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 เดือนตั้งแต่การจองตั๋วเครื่องบินที่สามารถทำการจองเองได้หลายวีธี   1) จองตรงกับสายการบิน Druk Air มีที่ทำการอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 2) จองผ่านเว็บไซต์ www.drukair.com.bt...