Morocco

Amajena

Red City ในทวีปแอฟริกาเหนือ                  ประเทศมอร๊อคโคเป็นประเทศที่รู้จักในคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะในแถบทวีปเอเซีย  แต่ในทางตรงกันข้ามประเทศมอร๊อคโคเป็นที่รู้จักกันดีในแถบทวีปยุโรปและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดสั้นๆ ที่นิยมกันมากของชาวยุโรป           ประเทศมอร็อคโคตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งมีประชากรมากกว่า 30 ล้านคน เป็นประเทศกลุ่มมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์มานับ 3,000ปี ที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่าง โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากฐานมาเป็นทศวรรษ ตามทางภูมิศาสตร์มอร็อคโคตั้งอยู่ติดทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก ติดประเทศแอฟริกาทางทิศใต้ มีทวีปยุโรปตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออก เรียกได้ว่าทิศเหนือ ใต้ ออก ตก มีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรม แน่นอนประวัติศาสตร์ของประเทศนี้มีให้ศึกษามาก…เมืองที่เขมได้ไปเยี่ยมชมและสัมผัสในครั้งนี้มีชื่อว่า “มาราเคช” (Marrakech) ซึ่งมีคำแปลว่าเมืองสีแดง (Red City) เพราะว่าตึกและบ้านในเมืองนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดง ความสูงของตึกจะอยู่แค่ 5 ชั้น มาราเคชได้ถูกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอับดับหนึ่งในมอร็อคโค เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดปี...