About

เวิลด์ ทราเวล จอย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 โดย ม.ล. กัลยกร เกษมศรี หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยว “ปิ่นโตเถาเล็ก” ทางช่อง 9 อสมท. อีกทั้งประสบการณ์ที่มีมากมายในหลากหลายสาขาจากการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ผนวกกับความต้องการที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เธอรัก ถนัด และสนใจมาตั้งแต่เยาว์วัย เวิลด์ ทราเวล จอย จึงถือเป็นนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ 2 ภาษาเจ้าแรกในประเทศไทยที่สมบูรณ์ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เวิลด์ ทราเวล จอย พลัส (WTJ+) ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดแพคเกจทัวร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปกันเองแบบส่วนตัว แบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ๆ โดยไม่มีกฎบังคับตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เวิลด์ ทราเวล จอย พลัส สามารถออกแบบแผนการการเดินทางให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้ข้อมูลแบบเจาะลึก โดยเฉพาะทางประวัติศาสตร์ศิลป์ รวมถึงการแนะนำร้านอาหารเด็ด ๆ ประจำท้องถิ่น นอกจากนี้ เวิลด์ ทราเวล จอย พลัส ยังจัดแพคเกจทริปท่องเที่ยวเชิงกีฬาต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเดินทางได้สัมผัสถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับตัวคุณอย่างแท้จริง

M.L. Kalyakorn Kasemsri founded World Travel Joy in 2008. After having left her role as TV showhost of a travel documentary show and a career at leading multinational companies, she chose to follow her passion for travelling. Thus began World Travel Joy – Thailand’s first and only bilingual travel e-magazine based in Bangkok.

In addition to publication ownership, we are also a travel agency that personalise luxury travel packages for our exclusive clientele. World Travel Joy+ offers tailor-made services designed with special care to deliver a unique experience for our demanding clients.

In line with our love of sports, we are also a sporting event organiser other than customised sport travel packages.

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่นแพคเกจต่าง ๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจของเวิลด์ ทราเวล จอย และเวิลด์ ทราเวล จอย พลัส ซึ่งทางสมาชิกจะได้รับทราบก่อนใคร

Be the first to know! Subscribe our newsletter to receive news, events, and promotional packages before publication.

Disclaimer

ข้อมูลในบางบทความอาจจะไม่ทันสมัย ด้วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทางเวิลด์ ทราเวล จอย จึงขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการค้นคว้าขั้นพื้นฐานในการวางแผนการการท่องเที่ยวเท่านั้น ทางบริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด เมื่อมีการตกลงกับทางเวิลด์ ทราเวล จอย พลัส ในการจัดการวางแผนการเดินทางในขั้นต้น ขอเรียนให้ทราบว่า การเสนอราคาแพคเกจท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทางบริษัทฯ จะเสนอราคาในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลดอลล่าสหรัฐ (USD) และสกุลยูโร (EUR) หรือประเทศที่ผูกค่าเงินกับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นประเทศอังกฤษ (GBP) สวิสเซอร์แลนด์ (CHF) ญี่ปุ่น (JPY) ฮ่องกง (HKD) จีน (CNY) ออสเตรเลีย (AUD) และนิวซีแลนด์ (NZD) ที่มีสกุลเงินเป็นของตนเอง

Some of our articles may not be up-to-date. It is advisable to use the content as a basic guideline or general information before embarking on your trip. Detailed information will be shared during the initial stage of agreement and upon completion of a customised tour package. Please note that all rates are quoted in Thai Baht (Thailand currency)

Leave a Reply